Tours
Tìm tên tour
Khởi hành từ
Điểm đến
Hotels
Tìm tên khách sạn
Xếp hạng sao
Giá tiền
quảng cáo

Sắp xếp theo: Mặc định

Abc

Giá

Tour tết Tour tết Canh Tý - Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ
Tour tết Canh Tý - Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26,27,28,29,30/1/2020
 • Thời gian2 ngày 1 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.759.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Cao Lãnh, Sa Đéc
Tour tết Canh Tý - Cao Lãnh, Sa Đéc
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 28, 30/1/2020
 • Thời gian2 ngày 1 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.799.000 đ / người

Tour tết TOUR TẾT CANH TÝ - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ - HẬU GIANG - SÓC TRĂNG
BẠC LIÊU - CÀ MAU - KIÊN GIANG - AN GIANG - ĐỒNG THÁP
TOUR TẾT CANH TÝ - TIỀN GIANG - VĨNH LONG - CẦN THƠ - HẬU GIANG - SÓC TRĂNG BẠC LIÊU - CÀ MAU - KIÊN GIANG - AN GIANG - ĐỒNG THÁP
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26/1/2020
 • Thời gian6 ngày 5 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ6.759.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Châu Đốc, Hà Tiên, Cần Thơ
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Châu Đốc, Hà Tiên, Cần Thơ
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 27,28, 29, 30/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ3.759.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Mỹ Tho, Bến Tre, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Mỹ Tho, Bến Tre, Rạch Giá, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 28, 29, 30/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ4.279.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đồng Tháp, Rạch Giá, Phú Quốc
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đồng Tháp, Rạch Giá, Phú Quốc
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 28/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ5.229.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đà Lạt Mộng Mơ
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đà Lạt Mộng Mơ
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 29/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ3.839.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn - Đà Lạt thành phố Ngàn hoa
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn - Đà Lạt thành phố Ngàn hoa
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 29, 31/1/2020
 • Thời gian3 ngày 2 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ2.639.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Nha trang miền Cát Trắng
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Nha trang miền Cát Trắng
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 29/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ3.589.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đà Lạt Mộng Mơ
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đà Lạt Mộng Mơ
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 29/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương Tiện

Giá từliên hệ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Phan Thiết, Hòn Rơm, Tà Cú
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Phan Thiết, Hòn Rơm, Tà Cú
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 27, 28, 29, 30/1/2020
 • Thời gian2 ngày 1 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.779.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đà Lạt, Phan Thiết, Tà Cú
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn, Đà Lạt, Phan Thiết, Tà Cú
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 28/1/2020
 • Thời gian4 ngày 3 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ3.939.000 đ / người

Tour tết Tour tết Canh Tý - Sài Gòn - Phan Rang, Vĩnh Hy
Tour tết Canh Tý - Sài Gòn - Phan Rang, Vĩnh Hy
 • Khởi hành từSài Gòn
 • Lịch khởi hành26, 28, 30/1/2020
 • Thời gian3 ngày 2 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ2.529.000 đ / người

Gọi ngay