Tours
Tìm tên tour
Khởi hành từ
Điểm đến
Hotels
Tìm tên khách sạn
Xếp hạng sao
Giá tiền
quảng cáo

Sắp xếp theo: Mặc định

Abc

Giá

Tour du lịch Miền tây 1 ngày (Mỹ Tho, Bến Tre)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian 1 ngày
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ380.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 1 ngày (Chợ nổi Cái Bè - Đảo Tân Phong - VIP tour)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian 1 ngày
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.050.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 1 ngày (Chợ Nổi Cái Bè - Vĩnh Long)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian1 ngày
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ480.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 1 ngày (Chợ nổi Cái Bè - KDL Vinh Sang)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian1 ngày
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.250.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 2 ngày (Tiền Giang, Bến tre, Cần Thơ)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian 2 ngày 1 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.100.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 2 ngày (Chợ nổi Cái Bè - Vĩnh Long - Cần Thơ)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian2 ngày 1 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.150.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 3 ngày (Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian3 ngày
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.950.000 đ / người

Tour du lịch Miền Tây 3 ngày (Chợ nổi Cái Bè - Cần Thơ - Châu Đốc)
 • Khởi hành từTP Hồ Chí Minh
 • Lịch khởi hànhHàng ngày
 • Thời gian3 ngày 2 đêm
 • Phương TiệnÔ tô

Giá từ1.950.000 đ / người